Васил Нинов

Васил Нинов

 

 

 e-mail - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Образование:
2002-2006 история, Софийски университет

2006-2008 магистър по Средновековна обща история, Софийски университет

2009 -2012 докторант Средновековна обща история, Софийски университет

2012 успешно защитена докторска степен на тема "Светската власт и кръстоносните походи, XII-XIII век" с научен ръководител прф. дин Красимира Гагова

Научна и преподавателска дейност:
2006 до сега - преподавател по Средновековна обща и Нова и най-нова история в НГДЕК "Константин Кирил Философ"

2012 до сега - асистент в Институт за исторически изследвания, БАН, секция "Средновековна история на България"

член на редакторската колегия на електронно списание "MEDIAEVALIA"

 

Научни публикации:

Статии:                                              

Нинов, В. Функционалност на образа на германския император Фридрих Барбароса в „Хроникон Диегезис“ на Никита Хониат – В: Мир и конфликти в Югоизточна Европа. С. 2006, с. 50-57.

Вачкова, В., Нинов, В. Мотиви за началото на кръстоносното движение по данни на съвременните извори – В: Архив за средновековна философия и култура, 2007, XI, с. 89-121.

Нинов, В. „Нашето наследство у чужди премина...“ – Във: Византия в собствените ? очи и в очите на другите. С. 2007, с. 235-252.

Нинов, В. Към въпроса за „клановото управление“ на Комнините – В: Omnia vincit amor. Юбилеен сборник в чест на професор Василка Тъпкова-Заимова, С. 2008, 313-330.

Нинов, В. Корени на византийския „надетнически“ модел – В: Етноси и съжителство в европейската история. С. 2009, 20-27.

Нинов, В. Комниновият ромей – опит за самоидентификация – В: Homo Byzantinus?. С. 2009, с. 93-106.

Нинов, В. Как византийците помнят кръстоносните походи през XII век? – В: Памет и забрава във Византия, С. 2011, с. 66-75

Нинов, В. Кризата от 1238 г. – унгарският проекто-поход срещу България – В: Кризата в историята – 20 години по-късно, Кюстендилски четения 2009, С. 2011. С., с. 65-76.

Нинов, В. Арпадите и първите три кръстоносни похода – В: Mediaevalia, Специално издание. Сборник в памет на Георги Сотиров, С. 2011, с. 277-290.

Нинов, В. Идеологически щрихи към кръстоносните походи на Конрад III Хоенщауфен (1147-1149) и Фридрих I Барбароса (1189-1190) – Mediaevalia, 2011, I, 1, с. 31-60.

Нинов, В. За някои форми на употреба на финансовите средства от кралете-кръстоносци – Годишник на Collegium Historicum. Състав. М. Баръмова и Б. Стоянов. Т. I, С. 2011, с. 399-411.

Нинов, В. За един провален брак и един неуспешен политически съюз – отношенията между  Капетинги и Плантадженети през втората половина на XII век – В: Провалите в историята, Кюстендилски четения 2010, С. 2012, с. 68-81.

Нинов, В. Двойственият образ на Ричард I Лъвското сърце в изворите за Третия кръстоносен поход (под печат)

Нинов, В. Няколко бележки относно кръстоносния поход на крал Андраш II (под печат)

Нинов, В. За едно сравнение между Нестор, цар на Пилос, и крал Ричард I (под печат)

 

Преводи:

Нинов, В. Gesta Federici I. imperatoris in expeditione sacra – Mediaevalia, 2011, I, 3, с. 181-202.

Одон дьо Дьой. Походът на Луи VII на Изток, изд. ПОЛИС (под печат)

Hincmarus, archiepiscopus Rhemensis. De regis persona et regio ministerio – Mediaevalia, 2012, II, 1 , 99-145

Нинов, В. Balduinus Constantinopolitanus. - Mediaevalia, (под печат)

: Ремонт паркетных полов. Качественный паркетный пол цена. Циклевка паркетных полов. Как установить дверь межкомнатную. Как установить самостоятельно дверь в доме. Устанавливаем двери сами. Дизайн интерьера кухни. Самые маленькие кухни интерьер. Цвета в интерьере кухни. Самодельные мотоблоки видео. Лучшие самодельные мотоблоки чертежи. Как сделать самодельный мотоблок.
Фасадная штукатурка короед. Быстрое нанесение фасадной штукатурки. Штукатурка фасадная своими руками. Секреты успешного бизнеса. Лучшие секреты успеха в бизнесе. Секреты ведения бизнеса. Шкаф купе своими руками. Как сделать шкаф купе своими руками. Шкаф своими руками чертежи. Отделочные работы цены. Быстрые отделочные работы дома. Выполнение отделочных работ.