Ивайла Попова

Ивайла Попова

 

 

e-mail - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Образование:
1990-1995 история, Софийски университет

1998-1996 редовен докторант към Института по Балканистика при БАН

2001 доктор по история, дисертация на тема "Византийски интелектуалци в културата на Италия - втората половина на XIV-началото на XV в."


Научна и преподавателска дейност:
1995-1996 преподавател по история в 153 гимназия "Неофит Рилски

1998 асистент в Софийски университет

2001 главен асистент в Софийски университет

2006 до сега доцент в катедра "Стара история, Тракология и Средновековна история" в Исторически Факултет на Софийски университет

По-важни публикации:

Монографии
1. Византия – Италия. Аспекти на културните взаимодействия през ХІV – ХV в., Велико Търново, Фабер, 2004 г.
2. Византийската дипломация и Западът (1391 - 1425). Велико Търново, Фабер, 2005 г.
3.  Енеа Силвио Пиколомини (папа Пий ІІ) и Балканите през ХV в. (Исторически етюди). В. Търново, Фабер, 2006.
Статии и студии
1. Some letters as a Source on Intellectual life in Byzantium in the 14th - 15th century – ?tudes Balkaniques, 1998, 1 – 2, 140 – 143.
2. Manuel Chrysoloras (1350 - 1415), erudit et diplomate byzantin, et sa Syncrisis - ?tudes Balkaniques, 1998, 3 – 4, 153 – 157.
3. Some Aspects of the Intellectual Interaction between Byzantium and Italy 14th - 15th Century.  – ?tudes Balkaniques, 2000, 2, 127 – 131.
4. Византийското културно наследство и италианският хуманизъм. – В: Сборник Международна конференция “Византийското културно наследство и Балканите” 6 – 8 септември, 2001. Пловдив, 2001, 130 – 139.
5. Sources de r?f?rence aragonaises ? propos des diplomates byzantins en Occident au d?but du XVe siecles – ?tudes Balkaniques, 2004, 2, 150 – 158.
6. Историко-географските знания на Енеа Силвио Пиколомини за българите. – В: Българи и италианци през вековете в борби за независимост и държавност. По случай 200 години от рождението на Джузепе Мацини (1805 - 1872). Le lotte secolari di italiani e bulgari per la creazione di uno stato indipendente. In occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Mazzini. София, 2006 г., 20 – 40.
7. Рагуза (Дубровник) в края на ХV в. през погледа на миланския поклонник Пиетро Казола. – В: Тангра. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Васил Гюзелев. София, 2006, 185 – 192.
8. Ренесансовото папство и битката при Варна през 1444 г. – В: От Никопол до Виена 1396 – 1683. Съставители: Христо Матанов, Дьордь Арато, София, 2008. 97 - 105, унгарски превод 274 – 281.
9. Истрия и части от Далмация в разказите на западни поклонници от ХV в. – В: Щрихи към балканското средновековие. Изследвания в памет на проф. Николай Кочев. София, 2009, (Studia Balcanica 27), 219 – 227.
10. Някои интересни сведения на западни пътешественици за балканското население  през ХV в. –Mediaevalia. Специално издание. Сборник в памет на доц. Д-р Георги Сотиров. . С.,2011, 348-363.
11.Балканите през погледа на трима западни пътешественици от края на ХV век – Bulgaria Mediaevalis,1/2010, 417 – 435.

: Ремонт паркетных полов. Качественный паркетный пол цена. Циклевка паркетных полов. Как установить дверь межкомнатную. Как установить самостоятельно дверь в доме. Устанавливаем двери сами. Дизайн интерьера кухни. Самые маленькие кухни интерьер. Цвета в интерьере кухни. Самодельные мотоблоки видео. Лучшие самодельные мотоблоки чертежи. Как сделать самодельный мотоблок.
Фасадная штукатурка короед. Быстрое нанесение фасадной штукатурки. Штукатурка фасадная своими руками. Секреты успешного бизнеса. Лучшие секреты успеха в бизнесе. Секреты ведения бизнеса. Шкаф купе своими руками. Как сделать шкаф купе своими руками. Шкаф своими руками чертежи. Отделочные работы цены. Быстрые отделочные работы дома. Выполнение отделочных работ.